Stald Elmely

            Kaninpension             

Kontrakt for kaninen ________

 

Afleveret den:­­­ ­­­­­­­­­­_________

Afhentes den:_________

 

Kaninens ejere har ved aflevering set og godkendt stedet.

Der er medbragt kraftfoder til hele pasningsperioden, så kaninen ikke får dårlig mave pga. foderskift.

Der gøres opmærksom på, at Stald Elmely er en meget aktiv kaninhopkonkurrencestald, hvis kaniner tit kommer ud i kontakt med fremmede kaniner, og evt. kan bringe smitte med hjem. Der kommer også regelmæssigt fremmede kaniner her på stedet, derfor indebærer ophold i stalden en lille sygdomsrisiko for kaniner, der ikke er vant til at møde andre kaniner. Desuden er kaniner følsomme dyr, der kan blive stressede i fremmede miljøer.

Ved sygdom kontaktes dyrlægen for ejers regning. Dødsfald som følge af sygdom kan ikke drages Stald Elmely til ansvar.

Såfremt, at kaninen ikke er blevet afhentet senest 10 dage efter den aftalte afhentningsdato, og ejeren ikke kan kontaktes på nedenstående nummer, vil den blive aflivet eller afsat til anden side.

 

Underskrift, dato & tlf. (kaninens ejer)

 

_______________________________________________