Stald Elmely

Kaninpension

Beliggende i Nordjylland - 10 km nord for Hobro

Indehaves af Liza Lassen

Feriepasning

Stald Elmely tilbyder at tage kaniner i pension, når ejeren skal på ferie eller lignende. Der er begrænset antal bure til rådighed, så i ferietid anbefales det at bestille plads i god tid. Medbringes eget bur er der altid plads. Kraftfoder til hele perioden skal medbringes.

 

Priser 2016:

 

Startpris: 100 kr.

 

Dertil lægges der en pris pr døgn i pension:

Kaniner købt i Stald Elmely: 20 kr pr døgn

Andre kaniner: 30 kr pr døgn.

 

 

Når kaniner indleveres i pension, skal der underskrives en kontrakt. Kontrakten kan ses her.

Syge kaniner tages ikke i pension.

 

Desuden tilbydes klipning af kløer: 25 kr

 

Stalden:

Kaninstalden i Stald Elmely består af træbure, hvor der er brugt volieretråd til skillerum, således at kaniner kan se, lugte og røre lidt ved hinanden gennem tråden. På den måde har dyrene lidt kontakt, samtidig med, at de har hvert deres rum.

 

Kaninerne har til huse i en staldbygning, hvor der er dejligt køligt om sommeren og lunt om vinteren.

 

 

Pasning:

Kaninerne i Stald Elmely bliver fodret en gang dagligt (aften). Kaninerne har altid adgang til frisk vand (i skål), hø og halm.

Alle kaninerne er ude af deres bure 2-3 gange om ugen.

Der muges ud efter behov - hver eller hver anden uge. Burene strøes med et tykt lag vårbyghalm.

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger:

Adresse: Hobrovej 66

9500 Hobro

Tlf: 20829931 (Liza)